Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κλωνοποίηση Δίσκου

Τι είναι η κλωνοποίηση δίσκου;

Ένας κλώνος είναι ένα αντίγραφο. Η κλωνοποίηση δίσκων (που εκτελείται από το λογισμικό κλωνοποίησης σκληρού δίσκου) είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και την προστασία δεδομένων. Βασικά, η κλωνοποίηση δίσκου είναι η διαδικασία τέλειας αντιγραφής κάθε κομματιού πληροφορίας από έναν σκληρό δίσκο υπολογιστή σε έναν άλλο δίσκο. Συχνά, τα περιεχόμενα του πρώτου δίσκου εγγράφονται σε ένα αρχείο εικόνας ως ενδιάμεσο βήμα. Στη συνέχεια δημιουργείται ο δεύτερος δίσκος με τα περιεχόμενα της εικόνας.

Πως χρησιμοποιείται η κλωνοποίηση δίσκου;

Το λογισμικό κλωνοποίησης δίσκων αναπαράγει το λειτουργικό σύστημα, τις μονάδες δίσκου, το λογισμικό και τις ενημερώσεις ενός υπολογιστή. Καταργεί τη χρονοβόρα τεχνική διαδικασία της μη αυτόματης επανεγκατάστασης και επαναδιαμόρφωσης ενός συστήματος, ώστε να μπορείτε να εκτελέσετε κάποια από τα παρακάτω:
> Επαναφορά ενός υπολογιστή σε παλαιότερη έκδοση
> Ρύθμιση πολλών υπολογιστών με ίδιες διαμορφώσεις
> Αναβάθμιση σκληρών δίσκων σε μεγαλύτερη χωρητικότητα ή αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου σκληρού δίσκου
> Πλήρης αποκατάσταση συστήματος σε περίπτωση προβλημάτων λογισμικού ή βλάβης του υπολογιστή

Είναι καλή ιδέα να κλωνοποιήσω ένα δίσκο;

Είναι πάντα καλή ιδέα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του σκληρού σας δίσκου. Το υλικό (σκληρός δίσκος) πεθαίνει αναπόφευκτα – ακόμη και οι SSD – και χωρίς αντίγραφο ασφαλείας τα δεδομένα σας πεθαίνουν μαζί του. Για να προετοιμαστείτε για μια τέτοια περίπτωση, είναι πιο έξυπνο να ξεκινήσετε με ένα αντίγραφο , ένα πλήρες αντίγραφο ή έναν κλώνο ολόκληρου του σκληρού δίσκου.

Ποια η διαφορά αντιγραφής/κλωνοποίησης δίσκου;

Χωρίς να μπούμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες ας πούμε πως: αν θέλω να μεταφέρω απλώς αρχεία δεδομένων (έγγραφα, εικόνες, κ.λπ.), δεν χρειάζεται κλωνοποίηση δίσκου, μια απλή αντιγραφή είναι αρκετή. Ωστόσο, εάν προσπαθείτε να αντιγράψετε μια μονάδα δίσκου που διαθέτει λειτουργικό σύστημα (πχ Windows) και θέλετε η νέα μονάδα (δίσκος) να μπορεί να εκκινήσει, τότε πρέπει να κλωνοποιήσετε τον δίσκο. Υπάρχει ένας αριθμός κρυφών αρχείων μαζί με το MBR (Κύρια Εγγραφή Εκκίνησης) που πρέπει να αντιγραφούν για να μπορέσει να εκκινήσει η νέα μονάδα δίσκου.
Η κλωνοποίηση δίσκου είναι επίσης μια καλή ιδέα αν θέλετε να μεταφέρετε λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές και αρχεία, σε μεγαλύτερης χωρητικότητας δίσκο.

Η AlpaTec είναι κοντά σας και χρησιμοποιούμε εργαλεία που εξασφαλίζουν ταχύτητα και μέγιστη προστασία.